Statsborgerprøven

Påmelding til statsborgerprøven:

Neste prøve blir i november 2021.

Ta kontakt med Integreringsenheten eller gå inn på privatistportalen: https://www.kompetansenorge.no/prover/samfunnskunnskapsprove/meld-deg-pa-proven/

Du får innkalling på epost, sms og brev ca to uker før prøvetidspunkt.

Hva koster prøven?

Statborgerprøven: kr 800,-

Vi har betalingsterminal og du betaler ved registrering på prøvedatoen.