Integreringsenheten, avd. Narvik Voksenopplæring

Besøkesadresse Havnegata 2, 8514 Narvik

Norskopplæring

Vi tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonslovens bestemmelser har plikt til/rett til å gjennomføre 550 norsktimer og 50 timer samfunnskunnskap for å få opphold i landet.

Arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring kan få tilbud om norskopplæring inkludert samfunnskunnskap hos Narvik voksenopplæring.

Vi har jevnlig norskkurs for arbeidsinnvandrere. Følg med på nettsiden for oppdatert informasjon om norskkurs for arbeidsinnvandrere.

Norskprøven

Narvik voksenopplæring er prøvested for den muntlige og skriftlige norskprøven. Norskprøven avholdes vår, sommer og vinter,

Påmelding

www.norskproven.no eller ta kontakt med skolen.

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven

Narvik voksenopplæring er prøvested for samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Prøvene avholdes flere ganger per år og etter behov.

Påmelding

www.https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/ eller ta kontakt med skolen.

Grunnskoleopplæring

Vi tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for personer med behov for det.

Forberedende voksenopplæring FVO

Fra høsten 2019 er vi med i forsøk med modulbasert forberedende voksenopplæring. Dette forsøket erstatter eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne. Ta kontakt med skolen ved spørsmål om grunnskoletilbud for voksne eller spørsmål om FVO.

Nyttige lenker

www.imdi.no

www.udi.no

www.kompetansenorge.no

Her kan du lære mer Norsk

https://www.ntnu.edu/learnnow

http://uttale.no/

http://norsksonen.blogspot.no/

Her er en lærer som har laget mange korte videoer på Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=karense+norskl%C3%A6rer

Samfunnskunnskap

www.samfunnskunnskap.no

Gratis ressurser på internett

Mer informasjon

Her finner du Integreringsenheten/Narvik Voksenopplæring


Carousel imageCarousel image