Ledelse/Merkantil

Konsituert enhetsleder og rektor

Karin Irene Rognmo

E-post: karin.irene.rognmo@narvik.kommune.no

Telefon: 90264202


Avdelingsleder vo

Thomas Evjen

E-post: thomas.evjen@narvikskolen.no

Telefon: 


Avdelingsleder intro-bosetting

Bodil Tokle

E-post: bodil.tokle@narvik.kommune.no

Telefon: 

Merkantil

Renate F. Solhaug

E-post: renate.solhaug@narvik.kommune.no 

Telefon: 40 85 05 50


Avd. intro-bosetting

Praksiskoordinator og veileder

Anja Tveten

E-post: anja.kathinka.tveten@narvik.kommune.no 

Telefon: 90 86 08 16


Programrådgiver

Ida Moxnes Stock 

E-post: ida.stock@narvik.kommune.no 

Telefon:  907 28 303/917 22 973


Programrådgiver

Bodil Tokle

E-post: bodil.tokle@narvik.kommune.no 

Telefon: 95 00 75 10 


Miljøassistent

Ingrid Bondestad

E-post: ingrid.bondestad@narvik.kommune.no 

Telefon: 41 68 88 92


Programrådgiver

Kristine Zilauce

E-post: kristine.zilauce@narvikskolen.no 

Telefon: 90 82 01 28


Programrådgiver

Miriam Marlene Wiesinger

E-post: miriam.wiesinger@narvik.kommune.no 

Telefon: 90 79 48 56


Programrådgiver

Pia Kristine Nerdal

E-post: pia.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 95 00 75 10 


Kokk/kantineansvarlig

Frank Starberg Larsen

E-post: frank.larsen@narvik.kommune.no

Telefon: 47 41 66 97


Avd. voksenopplæring

Lærer

Ann Elise Pettersen

E-post: ann.elise.pettersen@narvikskolen.no 

Telefon: 90 77 00 63


Lærer

Kristin Munch-Ellingsen

E-post: kristin.munch-ellingsen@narvikskolen.no 

Telefon: 91 58 52 97


Lærer

Monica Maftei

E-post: monica.maftei@narvikskolen.no 

Telefon: 91 58 45 82


Lærer

Marian Thanche

E-post: marian.thanche@narvikskolen.no 

Telefon: 91 58 28 70


Lærer

Lacramioara Østergren

E-post: lacramioara.ostergren@narvikskolen.no 

Telefon: 90 79 86 37


Lærer

Olga Kulikova

E-post: olga.kulikova@narvikskolen.no 

Telefon: 47 23 84 09 


Lærer

Randi Thomassen

E-post: randi.thomassen@narvikskolen.no 

Telefon: 90 84 18 47


Lærer

Reidun Storø

E-post: reidun.storo@narvikskolen.no 

Telefon: 91 58 54 32


Lærer

Thomas Evjen

E-post: thomas.evjen@narvikskolen.no 

Telefon: 91 58 47 37


Lærer

Trine Mikalsen

E-post: trine.mikalsen@narvikskolen.no 

Telefon: 47 26 57 64


Lærer

Tone Vorren Høgset

E-post: tone.vorren@narvikskolen.no

Telefon: 90 63 26 84


Lærer

Hans-Anders Schjelderup

E-post: hans-anders.schjelderup@narvikskolen.no

Telefon: 47 26 57 64


Lærer

Kjerstin Fredriksen

E-post: kjerstin.fredriksen@narvikskolen.no

Telefon: 90 78 06 17


Lærervikar