Ledelse/Merkantil

Konsituert enhetsleder og rektor

Karin Irene Rognmo

E-post: karin.irene.rognmo@narvik.kommune.no

Telefon: 902 64 202


Avdelingsleder vo

Thomas Evjen

E-post: thomas.evjen@narvikskolen.no

Telefon: 915 84 737


Avdelingsleder intro-bosetting

Bodil Tokle

E-post: bodil.tokle@narvik.kommune.no

Telefon: 950 07 510

Merkantil

Renate F. Solhaug

E-post: renate.solhaug@narvik.kommune.no 

Telefon: 408 50 550


Avd. intro-bosetting

Praksiskoordinator og veileder

Anja Tveten

E-post: anja.kathinka.tveten@narvik.kommune.no 

Telefon: 908 60 816


Programrådgiver

Ida Moxnes Stock 

E-post: ida.stock@narvik.kommune.no 

Telefon:  915 86 156


Programrådgiver

Bodil Tokle

E-post: bodil.tokle@narvik.kommune.no 

Telefon: 950 07 510 


Miljøassistent

Ingrid Bondestad

E-post: ingrid.bondestad@narvik.kommune.no 

Telefon: 41 68 88 92


Programrådgiver

Kristine Zilauce

E-post: kristine.zilauce@narvikskolen.no 

Telefon: 908 20 128


Programrådgiver

Miriam Marlene Wiesinger

E-post: miriam.wiesinger@narvik.kommune.no 

Telefon: 476 42 126


Programrådgiver

Pia Kristine Nerdal

E-post: pia.nerdal@narvik.kommune.no

Telefon: 907 56 983
Avd. voksenopplæring

Lærer

Ann Elise Pettersen

E-post: ann.elise.pettersen@narvikskolen.no 

Telefon: 907 700 63


Lærer

Kristin Munch-Ellingsen

E-post: kristin.munch-ellingsen@narvikskolen.no 

Telefon: 915 852 97


Lærer

Monica Maftei

E-post: monica.maftei@narvikskolen.no 

Telefon: 915 845 82


Lærer

Marian Thanche

E-post: marian.thanche@narvikskolen.no 

Telefon: 915 828 70


Lærer

Lacramioara Østergren

E-post: lacramioara.ostergren@narvikskolen.no 

Telefon: 907 986 37


Lærer

Olga Kulikova

E-post: olga.kulikova@narvikskolen.no 

Telefon: 472 384 09 


Lærer

Randi Thomassen

E-post: randi.thomassen@narvikskolen.no 

Telefon: 908 418 47


Lærer

Reidun Storø

E-post: reidun.storo@narvikskolen.no 

Telefon: 915 854 32


Lærer

Thomas Evjen

E-post: thomas.evjen@narvikskolen.no 

Telefon: 915 84 737


Lærer

Trine Mikalsen

E-post: trine.mikalsen@narvikskolen.no 

Telefon: 472 65 764


Lærer

Tone Vorren Høgset

E-post: tone.vorren@narvikskolen.no

Telefon: 906 32 684


Lærer

Hans-Anders Schjelderup

E-post: hans-anders.schjelderup@narvikskolen.no

Telefon: 472 657 64


Lærer

Kjerstin Fredriksen

E-post: kjerstin.fredriksen@narvikskolen.no

Telefon: 907 80 617


Lærer:

Eva-Lisa Kautovuori

E-post: eva-lisa.kautovuori@narvikskolen.no

Telefon: 908 16 410


Lærer:

Jon Sommerseth

E-post: jon.sommerseth@narvikskolen.no

Telefon: 907 28 303