Samfunns­kunnskapsprøven

Påmelding til samfunns­kunnskapsprøven:

Ta kontakt med Integreringsenheten eller gå inn på privatistportalen: https://www.kompetansenorge.no/prover/samfunnskunnskapsprove/meld-deg-pa-proven/  

Du får innkalling på epost, sms og brev ca to uker før prøvetidspunkt. 

Forberedelse til prøven: 

Hva koster prøven?

Samfunnskunnskapsprøven: kr 1000,-

Vi sender faktura etter prøven.