Norskprøven

Påmelding til norskprøven:

Ta kontakt med Integreringsenheten eller gå inn på privatistportalen: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/